Mes rūšiuojam
Veiklių mamų klubas
emokykla
Archyvas

2017 m. sausio 25 d. centre vyko pirmoji bendra Vaiko ūgties siekimo tinklo refleksija „Visi po raidę pagrindiniams žodžiams „Vaiko ūgtis“. Pirmiausia ir buvo prisiminta, kas yra vaiko ūgtis remiantis Geros mokyklos koncepcija. Pagrindiniai akcentai sudėlioti taip:

V – vertybinis kryptingumas;

A – asmenybės branda;

I – individualias galimybes atitinkantys ugdymosi pasiekimai;

K – kantrybė įveikiant nesėkmes, iššūkių priėmimas;

O – optimizmas.

            Natūraliai kyla klausimas, ką turime daryti, kad to siektume. Atsakymas:

V – veikti;

A – analizuoti;

I – inicijuoti;

K – kurti;

O – organizuoti.

            Išties buvo džiugu girdėti tinklo grupių nuveiktus darbus siekiant mūsų visų bendro 2016 – 2017 m. m. tikslo: Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – gerės pasiekimų rezultatai.

Visi kalbėjo apie savo indėlį realiai vertindami situacijas: kas pavyko, o ką reikėtų dar patobulinti, kurios veiklos buvo įvykdytos, o kurios dėl tam tikrų priežasčių atidėtos arba šiek tiek pakoreguotos, bet svarbiausia, jog refleksijos metu vyravo nuoširdumas, pagarba kitų darbui ir veiklai. Kilo ir klausimų, į kuriuos buvo išsamiai atsakinėjama, nes jautėsi, jog viskas tikra, gyva, apčiuopiama, neišgalvota. Jautėsi ten esančių mokytojų pelnytas pasididžiavimas savimi: aš mokausi, taikau, analizuoju pats ir kartu su kolegomis. Aš, kaip mokytojas, augu ir einu į priekį. O tai matyti ir stebint pamokas.

Birželio mėnesį suplanuota dar viena refleksija – šios tęsinys. Tada sudėliosime visus taškus ir pasilyginsime pasiektą rezultatą su planuotuoju. Manau, jog mūsų Vaiko ūgties siekimo tinklas sumegztas išties taisyklingai, nes visų jo narių veikla padeda siekti pagrindinio tikslo – Vaiko visapusiško augimo.

Direktorė Sidutė Černauskienė

Leave a Reply

Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas