Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą mokytojas pritaiko atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos vaiko gerovės komisijos, Vilkaviškio ŠPT rekomendacijas

Mokyklos vaiko gerovės komisija bendradarbiaudama su Vilkaviškio ŠPT numato pagalbos teikimo būdus ir metodus, svarsto, kokia pagalba reikalinga konkrečiam spec. poreikių turinčiam mokiniui, ją, pagal galimybes, teikia, planuoja mokymosi krūvį.

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas