Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

Tikslas - išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką

 

Uždaviniai tikslui pasiekti:

  • pradiniame ugdyme suformuoti mokiniams visuminį pasaulio vaizdą
  • ugdyti esminių kompetencijų pagrindus
  • susieti mokymąsi su mokiniams aktualiais gyvenimo klausimais, artimiausia aplinka

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas