Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

Pagrindiniame ugdyme siekiama sudaryti galimybes kiekvienam asmeniui įgyti esminių mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų ir siekti pagal savo išgales geresnių mokymosi rezultatų;

 

Uždaviniai šiam tikslui pasiekti:

  • Pagrindinio ugdymo pakopos antrajame ugdymo turinio koncentre (9-10 klasėse) mokiniams sudaromos galimybės pasirinkti dalykus iš visų bendrųjų programų ugdymo sričių, išbandyti savo galimybes įvairiose mokymosi ir veiklos srityse, susipažinti su realiomis darbo vietomis;
  • Kuriama mokymą(si) ir bendradarbiavimą skatinanti aplinka;
  • Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių vertybinių nuostatų ir pozityvaus elgesio formavimui, žinių ir gebėjimų praktiniam pritaikymui

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas