Mes rūšiuojam
Veiklių mamų klubas
emokykla
Archyvas

2016 m. kovo 24 d. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko RESPUBLIKINĖ TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „UGDYMO(SI) APLINKOS ĮTAKA MOKINIO ASMENINIAM TOBULĖJIMUI“, kurios leitmotyvas – „Didžiausias mokytojo talentas yra sužadinti džiaugsmą atradimo ir mokymosi procese“ (Albertas Einšteinas).

Konferencijoje siekta skatinti pedagogus planuoti mokymąsi ugdymosi aplinkose, įgalinančiose asmeninį mokinio tobulėjimą. Savo patirtimi šiuo klausimu dalijosi Vilkaviškio, Lazdijų, Šakių ir Marijampolės savivaldybių pedagogai ir mokyklų vadovai, kurie akcentavo, kodėl svarbu keisti bendrakūros principu ugdymosi aplinkas, pateikė įvairių idėjų ir minčių, kaip tai daryti.

Visus džiugino konferencijos dalyvių sukurta šilta ir darbinga atmosfera, kurią padėjo kurti antroje konferencijos dalyje  panaudotas pasakojimo metodas ir grupinis darbas.

Konferencijos dalyviai tobulino profesines (ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokymo(si) proceso valdymo) ir bendrąsias (reflektavimo ir mokymosi mokytis, komunikacinę ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo) kompetencijas.

Manome, jog visi dalyviai iš šios konferencijos išsivežė bent po vieną idėją, kurią taikys savo ugdymo įstaigoje su savo mokiniais. Konferencijos rezoliuciją (buvo išsiųsta į visas ugdymo įstaigas, kurių atstovai dalyvavo renginyje) taip pat ruošė visi vieningai, teikdami savo pasiūlymus:

  • Pagal galimybes sukurti bent vieną funkcionalią erdvę, tenkinančią daugumos poreikius
  • Mokyklos bendruomenėse kurti pasitikėjimą vieni kitais
  • Inicijuoti kitokių ugdymo(si) erdvių kūrimą ir išnaudojimą
  • Visų dalykų mokytojams bent vieną pamoką per pusmetį pravesti gamtoje
  • Ugdymo įstaigose kurti kūrybiškas aplinkas, kuriose būtų visi laisvi

Ypatingai džiaugiamės šiltais svečių, kurių buvo susirinkę tikrai gausus būrys, atsiliepimais: „labai naudinga“, „ypatingai aktuali tema“, „jūs tikrai daug dirbate ties šiuo klausimu“, „džiaugiuosi, jog galėjau būti šiandien čia“ ir t. t.

                                                   Direktorė

Leave a Reply

Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas