Mes rūšiuojam
Veiklių mamų klubas
emokykla
Archyvas

2016-2017 mokslo metais išsikėlėme problemą/iššūkį „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – gerės pasiekimų rezultatai“ Susiskirstę į grupes sudarėme Vaiko ūgies siekimo tinklą. Kiekviena grupė numatė savo veiklas visiems metams.    Mūsų Diferencijuotų  darbštuolių grupė labiau gilinosi į diferencijavimo galimybes pamokoje.   Suplanuotas veiklas įgyvendinome, beliko apmąstyti, kurios iš jų labiausiai pavykusios, paveikiausios, įsivardinti, koks pasiektas rezultatas. Paskutinė  veikla buvo atvira pamoka grupės nariams. Vedėme integruotą rusų kalbos ir matematikos pamoką 7 klasėje. Norėjome parodyti, kaip sekasi diferencijuoti ugdymo turinį: kaip mokiniai renkasi užduotis pagal savo gebėjimus, dirba pamokoje, vertina savo pasiekimus. Nors pamokoje dalyvavo didelis būrys  mokytojų, tačiau mokiniai jautėsi saugiai, atsakingai atliko užduotis. Aptariant pamoką kalbėjome apie pamokos sėkmes, mokinių darbą. Direktorė pastebėjo, kad „mokiniai drąsiai rinkosi užduotis pagal gebėjimus, nebijodami likti dirbti vieni. Pamokos pradžioje buvo sudominimas dalyku, pasakyta, kiek laiko skiriama užduočiai, todėl nebuvo laiko mokiniams nuobodžiauti, tempas buvo greitas. Viską suspėjo atlikti. Yra tokių pamokų vedimo įdirbis“. Kiti tinklo grupės nariai taip pat džiaugėsi pamoka, pamatė, kaip diferencijuojama. Buvo ir patarimų. Direktorė neseniai dalyvavo  respublikinėje konferencijoje apie diferencijavimą Jurbarke, pasidalino įžvalgomis, į kurias tikrai atkreipsime dėmesį kitais mokslo metais. Taip pat pasiūlė dalintis patirtimi apie diferencijavimą su rajono mokytojais. O kodėl gi ne? Juk mokydamiesi kartu ir vieni iš kitų tobulėjame vardan kiekvieno mokinio sėkmės.

R. Miknaitienė, Diferencijuotų darbštuolių grupės narė

Leave a Reply

Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas