Mes rūšiuojam
Veiklių mamų klubas
emokykla
Archyvas

2017 m. spalio 31 d. mūsų įstaigos pedagogai vyko į Alvito pagrindinę mokyklą, kurioje vyko jau antrasis susitikimas su šios mokyklos mokytojais. Forumo „Individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese“ metu mokytojai diskutavo, kaip gerinti kiekvieno mokinio pasiekimus, atsižvelgiant  į kiekvieno mokinio ypatumus.

Gerąja patirtimi su kolegomis dalinosi:

Eglė Mockienė apie gabių mokinių ugdymą;

Rūta Ražukienė apie individualių užduočių skyrimą pamokoje;

Ramunė Rucevičienė apie aktyvių metodų taikymą ugdymo procese;

Lolita Klimčiauskaitė apie vertinimo panaudojimą siekiant mokinio sėkmės;

Irma Galeckienė apie individualios pagalbos mokiniui teikimo galimybes.

Tokių renginių metu vyksta tikslingas mokytojų mokymasis.  Dalindamasis patirtimi, diskutuodamas su kolegomis mokytojas laisvėja, auga jo pasitikėjimas savimi ir kitais. O laisvumas skatina kūrybiškumą, su kuriuo mokytojas eina į pamokas. Dalis mokytojų jau įgyvendina savo pamokose idėjas, kurios gimė forumo metu, o tai ir yra šių renginių pagrindinis tikslas.

Direktorė Sidutė Černauskienė

Leave a Reply

Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas