Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

 

 GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

   DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS  2017-2018M. M.             

  Sidutė Černauskienė  

Direktorė

  Rima Miknaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė

 Indrė Markevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,anglų kalbos mokytoja, etikos mokytoja, 6 klasės vadovė

Eglė Lukoševičienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Indrė Grigaitytė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Edita Plečkaitienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Dalia Eikelienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja,  2 klasės vadovė

Palmira Dambrauskienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja,  3 klasės vadovė

Lina Mačiulaitienė

Vyresnioji pradinių klasių  mokytoja, 4 klasės vadovė

Eglė Mockienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja,  1 klasės vadovė

Sonata Čibirkienė

Vyresnioji matematikos mokytoja, 5 klasės vadovė

Rūta Ražukienė

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja, 7 klasės vadovė

Jūratė Žilinskienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė, vyresnioji geografijos mokytoja,9 klasės vadovė

Ramunė Rucevičienė

Vyresnioji istorijos mokytoja, 10 klasės vadovė

Jūratė Rugienienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Aušra Kunigonytė

Lietuvių kalbos mokytoja

Silva Veselkienė

Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, 8 klasės vadovė

Lolita Paliulienė

Vyresnioji biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Valdas Strazdas

Chemijos mokytoja

Laimutė Budreikienė

Vyresnioji fizikos mokytoja

Rita Jakevičienė

Muzikos mokytoja

Virginija Armanavičienė

Dailės mokytoja ekspertė,  technologijų mokytoja metodininkė

Neringa Šalčiūnienė

Tikybos mokytoja

Loreta Vasikonytė

Choreografijos mokytoja

Lolita Klimčiauskaitė  

Vyresnioji informacinių technologijų mokytoja, matematikos, žmogaus saugos ir ekonomikos mokytoja

Rasa Edita Kubiliūtė

Socialinė pedagogė

Renata Pauliukonienė

Logopedė, specialioji pedagogė

Irma Galeckienė

Bibliotekininkė

Leonas Akucevičius

Ūkvedys

Agnė Arbataitienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Rasa Orentienė

Vyriausioji finansininkė

Stasė Bulkauskienė

Buhalterė

Raimonda Karpavičienė

Auklėtojos padėjėja, skalbėja

Ineta Jankeliūnienė

Auklėtojos padėjėja

Česlovas Bapkauskas

Energetikas

Giedrius Plečkaitis

Kompiuterinių sistemų specialistas

Janina Balaikienė

Rūbininkė – budėtoja

Rima Barzdevičiūtė

Valytoja

Sonata Šlekienė

Valytoja

Elvyra Zaleckienė

Valytoja

Povilas Eiva

Kiemsargis

Rolandas Jurgelaitis

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Gintautas Gliužeckas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Vitas Pupkis

Kiemsargis

Irena Jaseliūnienė

Budėtoja

Vytautas Valaitis

Vairuotojas

Evaldas Petrauskas

Vairuotojas, kiemsargis

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas