Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

BENDRUOMENĖ MOKYKLAI

Mokykloje-daugiafunkciame centre aktyviai veikia Tėvų klubas.

 

Rudeniniam lapų grėbimui pasiruošę!

Ruošdamiesi rudeniniam lapų grėbimui mokyklos ūkinės grupės vyrai  nutarė pasigaminti žolės pjovimo  traktoriukui priekabą.

Iš surinktų centre  metalo atliekų ją savo garaže pagamino kiemsargis Povilas Eiva.

Vasario 13 d. Tėvų klubo nariai rinkosi į susitikimą – gamino Užgavėnių kaukes. Užsiėmimą vedė mokytoja V. Armanavičienė. Supažindino su Užgavėnių tradicijomis, papročiais, kaukių gaminimo technikomis. Pateikė pačios gamintų kaukių pavyzdžių. Po to kiekvienas tėvų pasirinko sau priimtiną techniką ir gamino kaukes. Dalinomės atsineštomis medžiagomis, patarinėjome vieni kitiems, vertinome kaukes.  Dirbome linksmai nusiteikę, tačiau labai atsakingai.  Daugeliui tai buvo nauja patirtis. Skaityti daugiau...

Būtina stiprinti ryšius tarp vaikų tėvų ir mokytojų, užtikrinančius ugdymo tikslų įgyvendinimą (Iš Geros mokyklos koncepcijos).

Mokykloje–daugiafunkciame centre jau daugelį metų veikia Tėvų klubas. Šiais mokslo metais klubas pasipildė naujais nariais,  lapkričio mėn. susirinkę tėvai sukūrė savo darbo planą. Idėjas planui siūlė patys, galvodami apie jiems rūpimus klausimus.

2017 m. sausio 19 d. vyko susirinkimas-forumas, kurio metu pristatėme tėvams, kaip centre ugdome mokinių vertybines nuostatas, kaip mokiniai savanoriai prisideda prie vertybių ugdymo, kokias veiklas jie inicijuoja ir padeda vykdyti (apie tai kalbėjo patys mokiniai). Tėvai dalinosi savo patirtimi, kaip jie namuose ugdo vertybines nuostatas savo vaikuose, su kokiomis problemomis susiduria. Skaityti daugiau...

2016 m. balandžio 12 d. mokykloje-daugiafunkciame centre vyko apskrito stalo diskusija su tėvais „Aš ir mano vaikas“, kurios tikslai:

  • Išdiskutuoti, kaip mes (tėvai, mokytojai) turėtume ugdyti kūrybingą, atvirą ir atsakingą asmenybę – priimti sprendimus (duomenys bus naudojami rengiant Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo planą 2016 – 2017 m. m.)
  • Išsiaiškinti, kurias mokyklos-centro veiklas tėvai siūlo tobulinti (duomenys naudojami veiklos kokybės įsivertinimui)

Džiaugiamės, jog diskutuoti susirinko nemažas būrelis aktyvių tėvelių. Jie susiskirstę į 4 grupes apie 2 valandas kalbėjo aktualiais klausimais, argumentuotai išsakė savo mintis, buvo priimti bendri sprendimai, susitarimai, kurie padės rengti svarbiausius įstaigai dokumentus: Ugdymo planą ir Veiklos planą 2016 – 2017 m. m..

Tėvų klubas – tai savanoriškais pagrindais susibūrę tėvai, kurie savo idėjomis ir darbais prisideda prie psichologiškai ir fiziškai saugios ir jaukios aplinkos kūrimo, mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo.  Tėvų klubas padeda organizuoti renginius, vykdo sklaidą apie vykdomas veiklas mokykloje-daugiafunkciame centre tėvų tarpe. Tėvų klubo nariai taip pat mokosi vieni iš kitų ir visi kartu. Atsiranda tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas, nuoširdumas ir atvirumas.

Tėvai į susitikimus renkasi kiekvieną mėnesį. Jų metu įsiklauso į kiekvieno išsakytas mintis, bando susitarti, ieško kompromisų. Geranoriškumo ir entuziazmo visiems pakanka. O tai ir yra svarbiausia.

Esu baigusi Gižų Kazimiero  Baršausko pagrindinę mokyklą. Dabar šios mokyklos trečioje klasėje  mokosi mano dukra Gabija. Esu mokyklos tarybos narė, todėl čia lankausi tikrai dažnai.

Vieną dieną mane pakalbino buvusi mano dailės mokytoja Virginija Armanavičienė. Mes išsikalbėjome, kad aš jau treji metai gaminu įvairius suvenyrus iš keramikos. Papasakojau, jog esu savamokslė, niekur šio amato nesimokiau, kuriu tai, kas man kyla iš širdies, kaip aš tai įsivaizduoju. Mokytoja pasidžiaugė, kad mokykla taip pat yra įsigijusi molio ir pasiūlė dalyvauti integruotoje pamokoje su septintų – aštuntų klasių mokinių grupe, pasidalinti su vaikais savo suvokimu ir žiniomis apie keramiką. Skaityti daugiau...

Tėvai – pirmieji  mokytojai savo vaikams. O ar gali tėvai mokiniams vesti pamokas klasėje? Gali.

Spalio pabaigoje vykdėme  projektą  „Sveikame kūne – sveika siela“, kurio vienas iš tikslų buvo kuo daugiau sužinoti apie sveiką gyvenseną, mitybą. Su pirmokais nutarėme daugiau sužinoti apie vaisių ir daržovių naudą mūsų organizmams. Vaikai projekte dalyvauti pakvietė ir tėvelius. Kiekvieną dieną pirmokai skanavo šviežių sodo ir daržo gėrybių, domėjosi jų nauda sveikatai. Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas