Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

RENGINIAI

Tą naktį tankai nesutraiškė

Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.

Tą naktį ugnimi pražydo laisvė

Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

 

Nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti beginkliai žmonės, kurie niekam negrąsino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: Lie- tu- va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo kojų.

Nedidelė Lietuva tomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė.

Sausio 12-ąją Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre pirmoji pamoka prasidėjo neįprastai. Languose sužibo žvakutės, o varpo gausmu prasidėjo pirmoji iš daugelio būsimų „Gižų radijo“ laidų. Skaityti daugiau...

 

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre praūžė kalėdinis bumas. Savaitę pasitikome skambant kalėdinei muzikai, o tradicinius skambučius visai savaitei pakeitė kalėdinės dainos ištrauka. Antradienį Centre karaliavo nykštukai – prisijungėme prie kepuriadienio akcijos. Trečiadienį visa bendruomenė fotografavosi prie kalėdinės eglutės ir rinko kalėdiškiausią nuotrauką. Suskaičiavus komisijos balsus, pasveikintos pirmos klasės mokinės. Ketvirtadienį visos klasės rašė palinkėjimus vieni kitiems, o pagrindinius laiptus papuošė A. Baltakio eilėraštis „Akmuo ir auksas“.

Kalėdinio bumo akimirkas žiūrėti čia

Kepuriadienis

2017 m. lapkričio 30 d. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkciame centre pradėjo veikti sporto klubas, kuris buvo įkurtas bendradarbiaujant su kaimo bendruomene.  Surengtas ir sporto klubo atidarymas,  kurio metu pasirodė  šokių būrelio šokėjos, kalbėjo centro direktorė, susirinkusieji atlikinėjo parengtas sportines užduotis (pirma užduotis teko direktorei), galėjo išbandyti sportinį inventorių. Vakare į klubą susirinko pirmieji kaimo bendruomenės lankytojai, kurie pasidžiaugė sutvarkytomis patalpomis ir taip pat išbandė sportinį inventorių. Skaityti daugiau...

Adventas reiškia atėjimą. Tai džiaugsmingo laukimo, kartu ir  susikaupimo metas, kuomet prieškalėdiniame šurmulyje bandome atrasti vidinę ramybę ir laukiame Stebuklo – Kūdikėlio Jėzaus gimimo. Taigi,  lapkričio  30 dieną Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciniame centre  vyko  Adventinė diena „Advento gerumo kelionė“. Šios Adventinės gerumo kelionės tikslas  buvo išsaugoti ir puoselėti Advento laiko tradicijas šiandieniniame prekybos centrų sukurtame „spindesyje“.  Skaityti daugiau...

Lapkričio 13 dieną devintos klasės mokiniai vedė akcija „PŪSK BALIONĄ, O NE DŪMĄ“. Šiai akcijai mes, devintokai, ruošėmės per pilietiškumo ugdymo pamokas, o mums pasiruošti padėjo mūsų šauni istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Ramunė Rucevičienė. Iš tikrųjų, buvo labai įdomi ir  neįprasta akcija, kuria  likome patenkinti. Skaityti daugiau...

Spalio 27 dieną mokyklos-daugiafunkcio centro aktų salėje šurmuliavo darželio auklėtiniai  ir pradinių klasių mokiniai, jų auklėtojos, mokytojos ir tėveliai – vyko tradicinė Rdenėlio šventė.

Rudenėlio švente mažieji užbaigia tradicinį rudens projektą „Aš linksmas esu, kai sveikai gyvenu“. Skaityti daugiau...

Dėkoju, kad esame kartu

      Visai neseniai mūsų mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai ir mažiausieji vaikučiai sugužėjo į dažais kvepiančias, atnaujintas klases.

      Ši rugsėjo 1- oji mūsų bendruomenei buvo tikrai ypatinga – pašventinta ir pakelta mūsų mokyklos-daugiafunkcio centro vėliava, kuria be galo visi didžiuojamės. Gal todėl ir šventė šį rugsėjį buvo kitokia: sulaukėme daug svečių sveikinimų, o labiausiai džiugino pagausėjęs mūsų vaikučių ir tėvelių ratas. Nuo šio rugsėjo atidarėme dar vieną ikimokyklinio ugdymo grupę, kurioje stiprins savo įvairius gebėjimus ir ruošis mokyklai priešmokyklinio ugdymo grupės mergaitės ir berniukai. Norisi nuoširdžiai padėkoti pirmiausiai visiems tėveliams, kurie gausiai dalyvauja įvairiuose renginiuose, domisi vaikų ugdymu, aktyviai įsilieja į diskusijas sprendžiant vaikų ugdymo klausimus. Norisi padėkoti ir puikiai pedagogų komandai, kurie nekantriai laukė vaikų, atnaujindami klases, norėdami pradžiuginti sugrįžusius auklėtinius mielom staigmenėlėm. Norisi padėkoti ir visam aptarnaujančio personalo kolektyvui, be kurio rankų nekvepėtų klasės dažais ar medžiu, nesidžiaugtume išpuoselėta aplinka.

Tad visai mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei, tėveliams, Gižų kaimo bendruomenei, klebonui dar kartą noriu padėkoti, jog esame ir veikiame kartu siekiant bendro tikslo, o mūsų tikslas – nuoširdūs, kūrybiški, gebantys prisitaikyti ir savo įgytas žinias pritaikyti prie įvairių pokyčių, mokiniai.

Su didžiausia pagarba direktorė Sidutė

Gegužės 17 d. mokykloje vyko būrelių mugė „Atrask save“. Norėjosi, kad mokiniai daugiau sužinotų apie būrelių veiklas ir pasiekimus bei apsispręstų, kurioje srityje jie galėtų save išbandyti. Būrelių nariai su vadovais atsiskaitė už nuveiktą darbą, mokytojai pristatė veiklas kitiems mokslo metams. Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas