Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

PROJEKTINĖ VEIKLA

Mokykloje-daugiafunkciame centre įgyvendinamų projektų viešinimas

eTwinning – tai bendruomenė Europos mokykloms. Švietimo darbuotojams, dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi. Dalyvaujant projektuose mokytojai dažniausiai būna proceso organizatoriai, o mokiniai mokosi dirbti savarankiškai. Tarptautinių projektų vykdymo metu susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė.

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras nuo 2018 metų vasario mėnesio tapo eTwinning bendruomenės dalimi.

Savo veiklą pradedame dalyvaudami tarptautiniame eTwinning projekte “Snapshots of my world”.

Apie projektą – Projekto dalyviai kurs trumpus apibūdinimus arba istorijas kiekvienai nuotraukai ir jas skelbs “Twinspace” platformoje. Tokiu būdu bus sukurtas albumas su įvairiomis nuotraukomis ir įdomiais tekstais, kuriuos galės skaityti skirtingų šalių projekto partneriai.

Projekto partneriai – mokyklos iš Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Tuniso, Turkijos.

Projektas pagrįstas bendravimu virtualioje eTwinning portalo erdvėje.

Projekto tikslas – Anglų kalbos rašymo ir skaitymo įgūdžių tobulinimas. Susitikimas su naujais žmonėmis iš įvairių šalių ir jų kultūros pažinimas.

Projekto eiga: kovo – balandžio mėnesiais mokiniai dirbs atskirai (konsultuodamiesi su mokytojais), fotografuos ir kurs nuotraukų aprašymus, kuriuos pridės nuotraukas skelbdami eTwinning erdvėje. Po dviejų darbo mėnesių bus sukurtas daugiakultūris įvairių nuotraukų ir tekstų albumas.

Mokinių amžiaus grupė: 8 – 16 metų mokiniai.

Projektas vyks kovo – balandžio mėnesiais. Mokiniai ir mokytojai bendraus tarpusavyje virtualioje eTwinning portalo erdvėje. Mokiniai artimiau susipažins su kitų šalių projekto dalyviais, pasidalins savo pomėgiais ir fotografijos pagalba lavins anglų kalbos įgūdžius.

Projektas yra apdovanotas Ženkleliu. (sertifikatas)

Sausio 16 d. mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių grupė vyko į Vilnių, kur Nacionaliniame operos ir baleto teatre dalyvavo edukacinėje programoje „Spektaklio užkulisiai“. Jos metu mokiniai susipažino su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro įkūrimo istorija, veikla ir struktūra, įvairių teatro tarnybų darbu.  Įdomu buvo praverti tas paslaptingas scenos duris, už kurių atsiveria nepažįstamas technikos ir teatro magijos pasaulis. Scenos užkulisiuose ekskursijos vadovė pasakojo apie sudėtingą scenos įrangą, spektaklio eigą, apžiūrėjome spektakliuose naudojamą butaforiją. Berniukus ypač sužavėjo spektakliuose naudojami ginklai, o mergaitės tyrinėjo sceninius indus – kodėl gi jie nedūžta ir neapvirsta?.  Žvilgtelėjome į dekoracijų dirbtuves, teatro fojė apžiūrėjome keičiamas parodas bei spektaklių nuotraukas. Na, o linksmiausia buvo paskutinioji ekskursijos dalis, kuomet kiekvienas galėjo pamėginti įsijausti į spektaklio herojaus vaidmenį ir pasimatuoti kostiumą ar išbandyti savo jėgas fechtuojantis špagomis.

zenklas_2015 04 13                      

        Mokykla-daugiafunkcis centras kartu su Alvito pagrindine mokykla nuo 2018 metų sausio mėnesio įgyvendina iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“. Projektas bus vykdomas 2 metus, jam skirta 24564,59 Eurų.

Projekto tikslas – tobulinant mokymo(si) procesus, gerinti 5-8 klasių mokinių matematikos pasiekimus.

Kodėl įsitraukėme į šį projektą? Mes mėgstam iššūkius, norim mokytis, kad mokytojai ugdytųsi gebėjimą dirbti pačiais naujausiais metodais, o mūsų mokinių mokymosi rezultatai būtų patys geriausi. Norim tapti viena geriausių mokyklų apskrityje, mokykla, kurioje vaikai mokosi ir išmoksta, o ne „kala“ namuose.

 Kodėl kartu su Alvito pagrindine mokykla? Su Alvito pagrindine mokykla bendradarbiavimas vyksta jau keletas metų: abiejų mokyklų direktoriai dalyvavo „Lyderių laikas“ projekte, tikslingai vyksta mokytojų kompetencijų tobulinimas dalijantis gerąja patirtimi (2017 m. balandžio mėn. vyko mokytojų forumas Gižuose, 2017 m. spalio mėn. Alvite).

Kaip veiksime? Kiekvienoje mokykloje darbas bus organizuojamas tinklo grupėse pagal mokymo sritis (kalbų, gamtos ir tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų ir menų, pradinio ugdymo, pagalbos mokiniui specialistų). Abiejų mokyklų mokytojams bus organizuojami veiksmingi ir efektyvūs mokymai. Grupių nariai analizuos seminarų medžiagą, ją taikys praktiškai. Refleksijų metu dalinsimės patirtimi, kaip sekėsi išmokimus įgyvendinti, vyks pokyčio matavimas. Tikslinėse matematikos konsultacijose 2 metus kiekvienas vaikas bus atskirai mokomas, kad pasiektų kuo geresnių matematikos mokymosi rezultatų. Mokiniams bus sudarytos sąlygos dalyvauti kitokiame ugdyme: užsiėmimai edukacinėse išvykose, Robotikos dienos. 

Kokia nauda? Mokytojai nuolat mokysis, tobulins savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, vyks dalijimasis patirtimi. Mokiniai bus motyvuojami, kad gali įveikti įvairias matematines užduotis. Ugdysime mokinių loginį, kritinį mąstymą, kurdami ir analizuodami nestandartines situacijas, organizuodami integruotas dienas, mokymąsi per problemų sprendimą, juk kiekvienas uždavinys ar užduotis vaikui yra problema, kurią jis turi gebėti spręsti čia ir dabar, o ne kažkada.

Kokio rezultato tikimės? Planuojame, kad įgyvendinus projekto veiklas, 8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai pagerės 7-9 procentais.

Spalio 16 dieną, grupė mūsų mokyklos mokinių lankėsi  Molėtų observatorijoje. Čia mes turėjome puikią pamoką, kurios metu daug visko sužinojome ir tas žinias galėsime pritaikyti mokykloje, o taip pat supratome kokiame neaprėpiamame pasaulyje gyvename!

Mus pasitiko teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Molėtų observatorijos astronomas Saulius Lovčikas. Jis mums papasakojo kas yra astronomija, ką ji tiria. Sužinojome, kad pirmoji observatorija Lietuvoje buvo įsteigta Vilniaus universitete 1753 metais profesoriaus Žebrausko. Ir tai buvo tik IV-oji pasaulyje observatorija! Skaityti daugiau...

Spalio 13 d. 22 mokinių grupė dalyvavo edukacinėje programoje „Paukščių žiedavimas“ Ventės rage. Ventės ragas – tai labiausiai į vakarus nutolęs Šilutės rajono taškas, pusiasalis rytinėje Kuršių marių pakrantėje.  Čia įsteigta ornitologinė stotis, muziejus ir lankytojų centras. Mus pasitiko biologė Ingrida Miškinytė, kuri papasakojo apie stoties įkūrimą, paukščių migraciją ir jų žiedavimą. Kalbėjo, kad Ventės ragas yra ideali geografinė vieta paukščiams gaudyti ir žieduoti, nes rytine Baltijos jūros pakrante driekiasi vienas didžiausių paukščių migracijos kelių. Skaityti daugiau...

Š.m. spalio mėn. 2 d., Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių grupelė, kartu su lydinčiomis mokytojomis vyko į Kauno marių regioninį parką ir sudalyvavo edukacinėje programoje „Išgyvenimo pagrindai“.  Parko direkcijos vadovas – biologas Giedrius Vaivilavičius, pasivaikščiojimo po Kauno marių šlaitus ir pakrantes metu, supažindino mokinius su retesniais ar daugeliui mažiau girdėtais medžiais, vaistiniais ir maistiniais augalais bei jų panaudos galimybėmis įvairiose gyvenimo srityse. Skaityti daugiau...

Rugsėjo 14 d.  Mes, 5-10 klasių mokiniai,  Vilniaus technikos ir energetikos muziejuje dalyvavome edukacinėje programoje„Optinės apgaulės ir įdomieji reiškiniai”. Nors edukacinė pamoka apie optines apgaules truko daugiau nei valandą, laikas prabėgo labai greitai. Visi net išsižioję sekėme kiekvieną vadovo žodį. Smagu buvo, kad visus bandymus mus „apgauti” savo žiniomis triuškino Aivaras.

Po pamokos keliavome apžiūrėti muziejaus ekspozicijų. Skaityti daugiau...

Rugsėjo 12 d. mūsų mokyklos antrokai, trečiokai ir ketvirtokai vyko į Klaipėdą. Uostamiestyje aplankė Senąją pilį, dalyvavo edukacinėje programoje  „Įdomioji archeologija”,  požemiuose ieškojo lobio…

Edukacinės programos vadovė papasakojo vaikams šios labai senos pilies, pastatytos kryžiuočių,  istoriją. Jorė džiaugiasi sužinojusi, kad senasis Klaipėdos pavadinimas buvo Mėmelis.

Įdomiausia užduotis ketvirtokui Viliui buvo  pagal ženklus surasti pilies požemiuose lobį – senovinį žiedą, kurį gavome dovanų. Aurimui labai patiko žaisti senovinį vaikų žaidimą, jis sako namuose jį pasidarys pats ir žais. Robertas sako, kad jam labai patiko senoviniai ginklai ir pinigai.

Apžiūrėję pilį, patraukėme prie Baltijos jūros.  Mykolas liko sužavėtas jūros platybėmis, sako, kad norėtų  sugrįžti. Mus džiugino saulė, smėlis, jūros bangos. Sušlapome ne tik kojas, bet ir kelnes… Buvo smagu!

Mokytoja Lina Mačiulaitienė

Balandžio 21 d. mūsų centre jau antri metai iš eilės vyko netradicinė diena-projektas „Geri darbai puošia Žemę“. Projekto tikslas – visiems kartu kurti bendruomenišką, patrauklią mokymuisi ir poilsiui aplinką.

Nors, kaip ir pernai, oras mūsų nelepino, nuo pat ryto visi kibome į darbus: kas jau sukurtas erdves tvarkė, kas ėmėsi naujų. Labai smagu, kad į pagalbą mums atskubėjo tėveliai ir Gižų kaimo bendruomenės nariai.

Dienai baigiantis galėjome džiaugtis savo darbo rezultatais – sutvarkyta aplinka ir įrengtomis naujomis erdvėmis: labirintu, vabzdžių viešbučiu, poilsio erdve su baseinėliu.

O kokia skani pačių lauke ant laužo virta sriuba…

Bibliotekininkė Irma Galeckienė

Kovo 24 dieną mes, devintokės Akvilė Lazauskaitė, Margarita Mikalauskaitė ir Barolina Bigilytė,  lydimos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Miknaitienės, lankėmės Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijoje, kur vyko respublikinė konferencija „Draugiška mokykla. Dalijimasis gerąja patirtimi“. Konferencijoje Akvilė ir Margarita pristatė pranešimą „Mokymasis per savanorystę“. Papasakojo apie mokyklos savanorių klubą „MUMS RŪPI“ ir jo organizuojamas veiklas. Taip pat sėmėsi idėjų klausydamos kitų mokyklų mokinių pranešimų.

Iš konferencijos grįžome laimingos: parsivežėme naujų idėjų, kurias bandysime įgyvendinti, susiradome draugų.

Karolina Bigilytė, 9 kl. mokinė

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas