Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

MOKYTOJAI UGDYMUI

Vasario 17 dieną mokykloje vyko mokytojų idėjų mugė  „Aplinkos kūrimas – vienas iš būdų ugdyti kūrybiškumą“. Jos tikslas – pasidalinti savo patirtimi, kaip mažais žingsneliais mums sekasi keliauti prie kitokio ugdymo, kuriant mokiniams patrauklias, skatinančias mokytis, tyrinėti ir atrasti ugdymo(si) aplinkas.

Kiekvienas užsiregistravęs idėjų mugei mokytojas papasakojo apie savo idėją, jos įgyvendinimo sėkmes ir sutiktus sunkumus. Grupėse mokytojai aptarė kiekvieną pristatymą pagal pateiktą klausimą ir teikė klausimus bei pasiūlymus. Skaityti daugiau...

Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile. Pratęsdama šią Motinos Teresės mintį norėčiau pasakyti, pats mokymosi procesas tampa įdomus ir prasmingas, kai mokiniuose pasėjame meilę, žinias, vaizduotę ir kūrybiškumą. Tai visrakčiai idealiai atradimų pamokai.

Nesudėtinga įrodyti ir suvokti, koks naudingas biologijos mokslas kasdieniniame gyvenime. Pateiksiu keletą iš daugelio pavyzdžių, kurie atskleis kiek kitokį požiūrį į šį nuostabų mokslą. Skaityti daugiau...

Didelę įtaką mokinių mokymosi motyvacijai  ir pažangai turi tinkamos ir palankios mokymuisi aplinkos sukūrimas. Aplinka turi vaiką ugdyti, skatinti kelti klausimus, padėti jam išmokti. 2014 m. lapkričio 27 d. įvyko mokytojų metodinės grupės posėdis, jame susitarėme suplanuoti ciklą gruodžio-sausio mėn., kuriame būtų numatytas mokymasis kuriant naują mokymosi erdvę kabinete. Mokiniai taip pat įsitraukė į šią veiklą, kartu su mokytojais planavo ir kūrė. Ką suplanavome ir kaip  mums sekasi? Skaityti daugiau...

Kiekvienam žmogui bet kokioje situacijoje yra labai svarbu pažinti save. Mūsų tinkliuko grupės narės visą mėnesį domėjosi savuoju „aš“, nes padiskutavę ir pasitarę nusprendėme, kad pirmiausia turime pačios išsiaiškinti, kas aš esu ir kokiu turėčiau būti, kad galėtume viską perduoti mokiniams. Mūsų veiklos pirmą etapą sudarė keletas veiksmų. Rinkomės literatūrą (čia didžiausia atsakomybė teko mokyklos bibliotekininkei Irmai Galeckienei), ją skaitėme, analizavome, rinkome medžiagą, kurią galėtume panaudoti pamokose. Grupės narės nuolat bendradarbiavo tarpusavyje, keitėsi žiniomis, perdavė viena kitai patirtį. Tuomet reflektavome, susidėliojome pagrindinius akcentus, pasikeitėme informacija, koregavome planus, nusimatėme tolimesnius žingsnius, pasidarėme vaizdinę priemonę. Norint, kad įgytos žinios teiktų dar daugiau naudos, reikia jomis dalintis ir kalbėti su kitais. Tą mes ir padarėme – reflektavome su kito tinkliuko narėmis. Taip gavome gerų emocijų, dar daugiau žinių, patirties ir žengėme žingsnelį besimokančios organizacijos link. Šiuo metu teorines žinias taikome praktiškai ir bandome vaikams padėti pažinti ir atrasti save. Tinkliukų veikla naudinga ir mums, ir mūsų mokiniams, tad nieko nelaukę dirbame toliau…

Grupės koordinatorė A. Bagdonaitė

Susikurtų taisyklių pamokoje laikymasis labai svarbus žingsnis sėkmingos veiklos link. Susikūrus asmeninį savivaldaus mokymosi planą, grupės narės rinkosi literatūrą, kuri padėtų praplėsti žinias. Bendradarbiaujant su mokyklos bibliotekininke I.Galeckienei buvo pasirinkta kelių labai populiarių ugdymo  ir vaikų auklėjimo knygų autorė Sue Cowley ir jos knygos“Sue Cowley mokymo klinika“ ir „Kaip suvaldyti tuos neklaužadas“. Perskaičius literatūrą, susirinkę keitėmės informacija tarpusavyje, patobulinome savo planus, o įgytas žinias taikėme praktiškai pamokose ir kitoje veikloje. Suplanavome kurti sistemą – kasdieninį modelį, kad mokiniai saugiau ir patikimiau jaustųsi ugdomojoje veikloje, kad atsirastų bendrų mokytojo ir mokinių tikslų siekimas. Apie modelio kūrimą ir įgytas žinias pasidalijome įžvalgomis su kitos grupės narėmis. Grupės nares M. Jomantaitę-Matulaitienę,  R. Jakevičienę ir J.Žilinskienę sužavėjo mokymosi bendradarbiaujant patrauklumas.

Grupės koordinatorė J. Žilinskienė

PO PIRMO ŽINGSNIO

DOMĖKIS – IR ATRASI

Mokinys didžiąją dienos dalį praleidžia dalyvaudamas pamokose. Tai svarbus laikas, kurį mokytojas privalo išnaudoti kuo produktyviau ir tikslingiau. Todėl gausiausias mokytojų būrys ir pasirinko veiklą tinklo grupėje, kuri nagrinėja vertybių ugdymo pamokoje problemą. Kiekvienas narys pirmiausia nusprendė tobulinti ir gilinti žinias apie vertybines nuostatas, jų ugdymo metodus. Surasta daug naudingos literatūros šiuo klausimu ir pasidalinta ja su kolegėmis refleksijų metu.

Skaityti daugiau...

„Tobulėjančios mokyklos – tai mokyklos, kurios imasi pokyčių valdymo ir nesileidžia valdomos pokyčių“

(Stoll ir Fink, 1996)

Turbūt, kiekviena organizacija nori save matyti tobulėjančia, einančia į priekį, tik dažnai būna neaišku, kaip tai padaryti. Mes manome, kad vienas iš būdų yra visų bendruomenės narių gebėjimas pastebėti esmines organizacijos problemas ir jas spręsti. Problemos sprendimas mūsų mokykloje suvokiamas ne kaip staigus „gaisro gesinimas“, o kaip ieškojimas problemos priežasčių ir jų šalinimas. Taigi, šiais mokslo metais po mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo visi mokytojai priėmė vieningą sprendimą, jog visiems mums trūksta atsakomybės prieš save, prieš mokinius, vieniems prieš kitus, prieš šalį. Todėl suformulavome problemą Išlaikydami savąjį „aš“ ir savigarbą bendradarbiaudami sieksime pokyčio. Už šios problemos sprendimą prisiimama kiekvieno bendruomenės nario atsakomybė. Todėl visi mokytojai susiskirstė į grupes: „Susikurtų taisyklių pamokoje laikymasis“, „Savojo „aš“ išlaikymas visose situacijose“, „Sėkmingas vertybinių nuostatų formavimas pamokoje“, „Pagalba vaikams ugdantis savąjį „aš“.

Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas