Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. (Vydūnas)

              Kas iš mūsų nesižavi dailininkų plenerine veikla ir nepasvajoja piešti ar tapyti gamtoje, net jei ir mano, jog tam trūksta žinių, įgūdžių ar drąsos!

2016 m. balandžio 29 d.mokykloje vyko „Kūrybinės dirbtuvės – Meno diena“. Tą dieną, padedant mokytojams (dailininkams – profesionalams, tėveliams, mokytojams, bendruomenės atstovams), kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai savo rankomis kūrė erdvinius kūrinius, suvenyrus ar dovanėles, tapė ant šilko ir akrilu, piešė pastele ir tušu  ir t.t.

Kūrybiniai užsiėmimai vyko keliose kūrybinėse dirbtuvėse – mokyklose. Tokia edukacinė forma pasirinkta tikslingai, nes dirbdami mažose grupelėse, dalyviai turi puikias galimybes giliau susipažinti su raiškos technikomis, stipriau pajusti bendrystę ir išgyventi teigiamas emocijas, greičiau pastebėti, pažinti vienas kitą ir nuoširdžiau bendrauti.

               „Kūrybinėse dirbtuvės – Meno diena“ dalyvavo visų klasių mokiniai ir dirbtuvėlėse: „Tau, Mamyte…“ sukūrė atvirukų kolekciją (Vad. A. Arbataitienė, S. Staneikienė, S. Bulkauskienė), “Suvenyras” – keramikos dirbinių (Vad. V. Bakšenskienė ir J. Daniliauskienė), „Mūs kiemely ….objektus-skulptūras (Vad. P. Dambrauskienė, D. Eikelienė, E. Plečkaitienė), „ Pavasario ženklai“ – piešinius tušu ir pastele (Vad. J. Žalnorienė), „Svajonių sodo ženklai“ – ant medinių lentelių išdegino užrašus (Vad. V. Nevulienė), „Paukščių alėjos gyventojai“ – akrilu nutapė nuotaikingus paukščių portretus (Vad. V. Kiverienė, V. Plaušinienė), „Interjero spalvos“ – nutapė kūrinius mokyklos valgyklai ir koridoriams papuošti (Vad. L. Rūgytė, V. Vekeriotas), „Šilkinė miniatiūra“ – tapė ant šilko (Vad. A. Vorevičienė), „Ženklai“ – sukūrė erdvinius kūrinius mokyklos edukacinėms aplinkoms praturtinti (Vad. A. Vorevičius, A. Juškevičius), „Ir akiai ir sveikatai“ – aktų salėje spalvingai padengė vaišių stalą (Vad. R. Miknaitienė).

Mokyklos direktorė, grupėms išeksponavus ir pristačius veiklos rezultatus, padėkojo „Kūrybinių dirbtuvių – Meno diena“ dalyviams-mokiniams už norą kurti jaukią ir estetišką aplinką, aktyvų dalyvavimą kultūriniame  mokyklos ir bendruomenės gyvenime, pademonstruotus įgūdžius, atskleistus gebėjimus, grupių vadovams –  už kūrybišką darbą dirbant su mokiniais, „už gebėjimą džiuginti akį ir širdį, kūrybiniais darbais puošiant šiandienos gyvenimą“.

Virginija Armanavičienė

Dailės mokytoja ekspertė, projekto koordinatorė

Balandžio 14 d. vyko netradicinė diena-projektas „Geri darbai puošia Žemę“, skirtas Žemės dienai ir Bendruomenių metams paminėti. Projekto tikslas – visiems kartu kurti bendruomenišką ir atvirą mokymuisi mokyklos aplinką, kurioje būtų įdomu patiems ir atėjusiems.

Nors oras iš ryto nedžiugino, tačiau mokinių nuotaikos buvo optimistinės. „Ne cukriniai, neištirpsime“, „tuoj debesys išsisklaidys“ – kalbėjo mokiniai, pasiruošę kuo greičiau kibti į darbą. Skaityti daugiau...

2016 m. balandžio 12 d. mokykloje-daugiafunkciame centre vyko apskrito stalo diskusija su tėvais „Aš ir mano vaikas“, kurios tikslai:

 • Išdiskutuoti, kaip mes (tėvai, mokytojai) turėtume ugdyti kūrybingą, atvirą ir atsakingą asmenybę – priimti sprendimus (duomenys bus naudojami rengiant Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo planą 2016 – 2017 m. m.)
 • Išsiaiškinti, kurias mokyklos-centro veiklas tėvai siūlo tobulinti (duomenys naudojami veiklos kokybės įsivertinimui)

Džiaugiamės, jog diskutuoti susirinko nemažas būrelis aktyvių tėvelių. Jie susiskirstę į 4 grupes apie 2 valandas kalbėjo aktualiais klausimais, argumentuotai išsakė savo mintis, buvo priimti bendri sprendimai, susitarimai, kurie padės rengti svarbiausius įstaigai dokumentus: Ugdymo planą ir Veiklos planą 2016 – 2017 m. m..

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

kviečia prisijungti prie mūsų bendruomenės:

 • 3-5 metų vaikučius lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę,
 • 6 metų vaikus lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę,
 • 7 metų ir vyresnius – mokytis 1-10 klasėje.

           Drauge mes augsime, mokysimės,

                             atrasime, kursime, tobulėsime…

 

Kontaktai: Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras
Birutės g. 1, Gižų k., Gižų sen., 70314, Vilkaviškio r. sav.Tel. nr. 8-342-42695
Mob. nr. 8 68630628
El. paštas: gizai.mokykla@gmail.com

Kovo 30 dieną su literatų būreliu sudalyvavome Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro surengtoje teatro šventėje „Kaukė 2016“. Mūsų būrelis parodė savo sukurtą vaizdelį „Naujokas“. Drąsiai sakome „mūsų“, nes viską darėme patys: kūrėme scenarijų, dekoracijas, rinkome tinkamą muziką ir kitus garso efektus, repetavome. Visi turėjome darbo, o mums padėjo mūsų miela mokyklos direktorė Sidutė Černauskienė. Šis pasirodymas mums buvo pirmas. Jautėmės išties labai gerai, patenkinti savo darbu ir pastangomis. Už padrąsinimą ir visą pagalbą esame dėkingi mūsų vadovei, kuri ne tik suteikė pagalbą, bet visada buvo nuoširdi, užjaučianti ir puiki.Tikiu, kad šis pasirodymas bus ne vienintelis, mes toliau kursime, dalinsimės savo džiaugsmu su kitais ir lauksime kitų progų pasirodyti.

Wink

Kristina Anilauskaitė

Mūsų kolektyvas: Lukas Josiukas, Justas Galeckas, Kristina Anilauskaitė, Ieva Litvaitytė, Greta Paltanavičiūtė, Ineta Blaudžiūnaitė,  Milda Kostkevičiūtė, Goda Grybaitė, , Renata Bigilytė, vadovė Sidutė Černauskienė

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo 2 procentų lėšomis parėmė mūsų mokyklą 2015 metais. 

____________________________________________________

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, dirbantys mokyklos ir Gižų bendruomenės nariai!

Kviečiame 2 procentus savo pajamų mokesčio skirti Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciui centrui

2016 m. iki gegužės 1d.  užpildžius formą FR0512_v2 Jūsų 2 procentai nuo praeitais metais jau sumokėto pajamų mokesčio bus pervesti mokyklai .

Įsipareigojame Jūsų skirtas lėšas panaudoti skaidriai ir efektyviai. Šios lėšos prisidės prie mokyklos ugdomosios aplinkos gerinimo, saugumo, modernizavimo.

           Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą ?

Apsisprendę paremti mokyklą Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512_v2  „PRAŠYMAS PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS“.

Prašymo formą   galima rasti:

 • mokesčių inspekcijoje –  Statybininkų g.13,Vilkaviškis.
 • internete adresu, FR0512_v2
 • paramos formą FR0512_v2  galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

 • centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;
 • įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
 • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą).

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas 190486396
Paramos gavėjo pavadinimas Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras
Adresas Birutės g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r.
Banko pavadinimas AB DNB NORD bankas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita LT824010040100050045

Tik kartu mes galėsime įgyvendinti dar daugiau naujų idėjų!

Ačiū Jums už supratingumą ir bendradarbiavimą.

Direktorė Sidutė Černauskienė

          Eismo įvykių metu keliuose žūsta daug gyvybių. Kasdienės situacijos parodo, kad nepakanka mokėti teoriją, reikalingi tvirti praktiniai įgūdžiai ir įpročiai. Būtina formuoti mokinių supratimą, kad kiekviena gyvybė yra svarbi, kad ją kiekvienas turi saugoti ir branginti. Šių varžybų tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į eismo saugumo svarbą, mokyti pradinių klasių mokinius saugiai elgtis kelyje, mažinti eismo įvykių, kuriuose nukenčia mažamečiai vaikai, skaičių.

Siekdami išmokyti vaikus saugiai keliauti į mokyklą ir iš jos vasario 26 d. organizavome  pirmąjį „Šviesoforo“ konkurso etapą. Skaityti daugiau...

Gimęs žmogus ne kažin kur toli tenueina. Iš gimtinės išėjęs – į gimtinę sugrįžta. Ir nesvarbu, kaip toli nueisime, kiek valstybinių sienų pereisime, mums niekada nepavyks nusimesti to, ką atsinešėme gimdami. Žmogus kiekvienu savo gyvenimo tarpsniu vis kitaip jaučia Lietuvą, jos būtį. Svarbu  pažinti lietuvių tautos praeitį ir dabartyje atrasti jos sąsajų. Svarbu ne istoriniai faktai, o suvokimas, kaip mes, lietuviai, keitėmės, ką atsinešėme iš praeities.

Vasario 12 d. mokykloje vyko netradicinė diena „Pasakoju Lietuvą“, kurios metu mokiniai ugdėsi pagarbą savo krašto praeičiai, tautinėms tradicijoms, gimtinei. Skaityti daugiau...

Sausio 29 d.  mūsų mokykloje lankėsi Vilkaviškio r. priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Mokiniai turėjo galimybę iš arti pamatyti kokia technika  „slepiasi“ ugniagesių mašinoje, kai kurios įrenginius išbandyti patys. Taip pat specialistas papasakojo kaip saugotis pagrindinių žiemos pavojų – nelaimių ant ledo ir  gaisrų dėl neatsargaus elgesio. Šio susitikimo labiausiai laukė mažieji mūsų mokyklos mokiniai. Jie įteikė ugniagesiams visą šūsnį piešinių.

 Soc. pedagogė Eglė Šataitė Skaityti daugiau...

Šį trečiadienį (sausio 20 d.) vyko netradicinis relaksacinis pusvalandis. Šiltą mokyklos salę iškeitėme į žiemos pramogas. Skaityti daugiau...

Gegužė 2016
P A T K P Š S
« Bal    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Projektų viešinimas

Veiklių mamų klubas

Archyvas